Skip to main content

Програма ринку праці та інтеграції 2023 року

Програма ринку праці та інтеграції 2023 року центру з працевлаштування м. Еберсберг адаптована до умов місцевого ринку праці та потреб груп населення, яким надається підтримка в округу.

Програма представляє цілі бізнес-політики та пояснює ключові моменти операційних стратегій та заходів для досягнення цілей. Основними чинниками впливу є структура клієнтів центру з працевлаштування, очікуваний розвиток ринку праці в регіоні, на який сильно впливає попит на кваліфікованих працівників з боку підприємств, цільові очікування, що покладаються на центр із працевлаштування м. Еберсберг, а також бюджетні асигнування на 2023 рік.

 

Download: