Skip to main content

خدمات آنلاین در jobcenter.digital

با خدمات آنلاین jobcenter.digital می‌توانید به‌سرعت و بدون انتظار بسیاری از مسائل را به‌صورت آنلاین رفع و رجوع و از این طریق در هزینه‌های ارسال مدارک و کاغذ صرفه‌جویی کنید.

خدمات

ارسال یک درخواست ساده برای مزایای بیکاری II

آیا می‎خواهید برای اولین بار برای کمک هزینه بیکاری II درخواست دهید؟ در اینجا درخواست‎نامه‎ی ساده‎ای را پیدا خواهید کرد که می‎توانید آن را به صورت آنلاین پر کرده و برای ما ارسال کنید.

پر کردن درخواست‎نامه به صورت آنلاین

درخواست برای تأیید ادامه‎ی مقرری بیکاری II

اگر مزایای بیکاری II دیگر به شما تعلق نمی‎گیرد و همچنان به حمایت مالی نیاز دارید، می‎توانید درخواست خود را برای تأیید ادامه‎ی آن همراه با مدارک خود در اینجا به صورت دیجیتال ارسال کنید.

پر کردن درخواست‎نامه به صورت آنلاین

در میان گذاشتن تغییرات

به عنوان مثال، آیا جابه‎جا می‌شوید، کار را شروع می‎کنید یا وضعیت شخصی شما تغییر می‎کند؟ تغییرات مهم را به صورت آنلاین به ما اطلاع دهید.

در میان گذاشتن تغییرات به صورت آنلاین

لطفاً توجه کنید:

برای ارسال درخواست خود برای ادامه تأیید به صورت آنلاین از طریق jobcenter.digital و اطلاع‎رسانی درمورد هر گونه تغییر، باید از قبل ثبت نام کنید:

برای ثبت نام

سپس باید از مرکز کاریابی خود بخواهید که پروفایل شما را فعال کند. شما یک پین در پست دریافت خواهید کرد. سپس از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز کاریابی یا مرکز خدمات خود تماس بگیرید تا آن را فعال کنید. لطفاً شماره مشتری خود را آماده کنید.

سایر اطلاعات

علاوه بر خدمات آنلاین jobcenter.digital، در صفحه‎ی اصلی آژانس کاریابی می‌توانید اطلاعاتی در رابطه با بسته تأمين اجتماعی، بسیاری از فرم‎های درخواست، پیوست‎ها و جزوات دیگر را پیدا کنید و همچنین پشتیبانی در تکمیل مدارک از طریق فیلم‌های توضیحی ارائه می‎شود.

اطلاعات مربوط به بسته حمایت اجتماعی،

فرم های درخواست، پیوست ها و جزوات
ویدیوهای توضیحی